Descripter - Studie in de StadJuridische cursussen
AmsterdamRotterdamDen HaagUtrechtDen BoschZwolleAssenBredaVenloArnhemZeistGroningen

Cursusaanbod per mail

aanvragen
 

Algemene Voorwaarden


Annulering
  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de cursus wordt 30 % van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • In geval van annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.
Betaling
  • In geval van niet tijdige betaling van facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente ex artikel 6:119a BW gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag.
  • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.
Algemeen
  • Studie in de Stad behoudt het recht om programma-onderdelen en/of docenten te wijzigen.
  • BTW nummer: NL 818802091.B.01

Klachtenregeling Studie in de Stad

Ofschoon wij er naar streven de beste kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een gevolgde opleiding.

Een klacht indienen na de cursusdag kan door binnen 14 dagen na de dag waarop de betreffende opleiding heeft plaatsgevonden, contact op te nemen met mr. R.W. Becker, directeur Studie in de Stad, via info@studieindestad.nl of per telefoon via 030 6977889. Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient de klacht duidelijk te zijn omschreven, onder opgave van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Na ontvangst van de klacht nemen wij zo snel mogelijk contact op om de klacht met u te bespreken. Wij streven er naar de klacht altijd binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

NB: de klacht dient binnen 14 dagen nadat de betreffende opleiding heeft plaatsgevonden door Studie in de Stad ontvangen te zijn. Na afloop van deze termijn wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met hetgeen Studie in de Stad heeft geleverd. Overigens, bij het indienen van een klacht blijft de betalingsverplichting in stand.

Erkende opleidingsinstelling advocatuur


Online live college

Online Live College
 
Ontwerp & realisatie: Flaire - Design & Development
Copyright © 2018 - Studie in de Stad